Objavljeno: 02/03/2021

Javni pozivi za sufinanciranje uređenja pročelja i krovišta višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Javni poziv za sufinanciranje uređenja krovišta višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Obrazac zahtjeva krovišta  DOC   PDF

Javni poziv za sufinanciranje uređenja pročelja višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Obrazac zahtjeva pročelja  DOC   PDF