Objavljeno: 08/10/2020

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS

Pozivaju se svi građani koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, a zainteresirani su za rješavanje stambenog pitanja putem kupnje stana iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) da popune Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS, a sve s ciljem početka aktivnosti potrebnih za realizaciju predmetnog programa na području Grada Grubišnoga Polja.
Program poticane stanogradnje (POS) se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima.
Više o Programu poticane stanogradnje pročitajte na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na službenim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.
Anketni upitnik može se preuzeti na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, Grubišno Polje (I. kat/soba 30), kao i na službenoj web stranici Grada Grubišnoga Polja OVDJE
Ispunjen i potpisan upitnik dostavite na adresu: Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1 ili skeniran poslati na e-adresu: strucnasluzba@grubisnopolje.hr
Rok za predaju popunjenih anketnih upitnika je 30. studenog 2020. godine.
Ukoliko građani iskažu interes Grad Grubišno Polje u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, planira provesti Program POS-a.