Objavljeno: 03/05/2014

Adventistička crkva

Prvi adventisti u Grubišnom Poju spominju se 1908. godine, a 1930. godine formirana je prva zajednica koja se tada okupljala po kućama. Osamnaest godina kasnije formirana je prva zajednica kao crkva dok je 1986. godine u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića izgrađen novi crkveni objekt, koji je 2012. godine renoviran i dograđen između ostalih i uz pomoć Grada Grubišnoga Polja. Vjerski objekti postoje još i u naselju Turčević Polje. Grubišnopoljski adventisti pripadaju daruvarskom dekanatu. U Grubišnom Polju u subotnjim vjerskim obredima sudjeluje oko stotinjak osoba.

Pastor adventističke crkve u Grubišnomu Polju je Dejan Vučetić
Mobitel: 099 443 4200
Telefon: 043 440 861
E-mail:dejan.vucetic@adventisti.hr