Objavljeno: 12/02/2020

Groblje u Poljanima

           

Naziv projekta: Sjeverni i južni plato uz groblje i pješačke staze unutar groblja u Poljanima - rekonstrukcija i gradnja

Ukupna vrijednost projekta: 320.997,19 kn
Ukupna potpora: 185.312,50 kn
EU sufinanciranje: 166.781,25 kn
Proračun RH: 18.531,25 kn

Opis projekta:
Projekt obuhvaća pripremne, zemljane, betonske i konstrukcijske radove sjevernog i južnog platoa uz groblje i pješačke staze unutar groblja u Poljanima.

U projektu će se izvesti sljedeći radovi:
- Rekonstrukcija postojećeg sjevernog platoa dimenzija 65,5 x 5,5 m
- Izgradnja pješačkih staza širine 4 m u duljini od 22 m i pješačkih staza širine 2 m
- Rekonstrukcija postojećeg južnog platoa dimenzija 25 m x 48,3 m

Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. » Provedba operacija unutar CLLD strategije « .

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta je podizanje standarda na području grada kroz rekonstrukciju i gradnju sjevernog i južnog platoa uz groblje te pješačkih staza unutar groblja u Poljanima te dostizanje standarda društvenih, socioloških i tradicijskih vrijednosti ruralne sredine.