Objavljeno: 02/05/2014

Proračun

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu
 

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu                                                                                                                             

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018. - 2020. godine

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2018. godinu                                                                                                    

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2017. godinu
                                                                                                     

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2016. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2016. godinu

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2016. godinu

Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada 

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2015. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Popis dodijeljenih i sponzorstava i donacija od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Uputa o suradnji između Grada Grubišnoga Polja i proračunskih korisnika iz nadležnosti Grada Grubišnoga PoljaPRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2014. GODINU

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu


 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima