Objavljeno: 02/05/2014

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Klasa:330-01/11-02/01, Urbroj:5030106-11-2) od 17. ožujka 2011. godine, koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacija u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Grad Grubišno Polje iskazuje podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršavanja za 2010. godinu.

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, I. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, II. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, I. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, II. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, III. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu, I. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, I. izmjene

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu - I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi