Objavljeno: 10/09/2014

Sastanak za uključivanje u program predškole

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje poziva roditelje (skrbnike) djece koja imaju prebivalište na području Grubišnoga Polja, koja nisu polaznici vrtića i do 31.ožujka 2015. godine navršavaju šest godina, na sastanak zbog uključivanja u program predškole.
Sastanak biti održan 22. rujna 2014. u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića "Tratinčice“ u Grubišnom Polju, u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića 10 a.