Objavljeno: 03/07/2014

Kupanje umirovljenika u Crikvenici

Matica umirovljenika Grubišnoga Polja 16. srpnja organizira jednodnevni izlet na kupanje u Crikvenicu.A
utobus kreće iz Ivanova Sela u 5 sati ujutro. Staje u Donjoj Rašenici, Poljanima, Grubišnom Polju, Velikim Zdencima, te putuje preko Bjelovara u Crikvenicu.
Cijena prijevoza je 130 kuna a je 15 kuna ulaz na kupalište u središtu Crikvenice. Hranu i piće valja ponijeti sa sobom.
Prijave i plaćanje je ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 13 sati u Matici umirovljenika u Grubišnom Polju, zaključno s 14. srpnjem.