Objavljeno: 22/07/2015

Prijava nepropisno odbačena otpada

Sustav zaprimanja i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbačenog otpada

U skladu sa odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Grubišnog Polja je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustav evidentiranja odbačenog otpada.

Svatko tko želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području Grada to može učiniti preuzimanjem obrasca prijave te ga ispunjenog dostaviti osobno ili poštom u zgradu gradske uprave, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora, soba 49.

Na temelju zaprimljenih prijava Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Grubišnog Polja uspostaviti će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

OBRAZAC PRIJAVE LOKACIJE ODBAČENOG OTPADA.