Objavljeno: 02/06/2014

Podnošenje zahtjeva za upis djece u dječji vrtić

Dječji vrtić Tratinčica obavještava da će tijekom lipnja zaprimati zahtjeve roditelja za upis djece u vrtić u pedagošku godinu 2014./2015.
Obrazac zahtjeva može se pronaći na Internet stranici vrtića www.dvt.hr ili osobno u vrtiću. Uza zahtjev na Internet stranicama vrtića nalaze se i upute koje je dokumente potrebno prikupiti i priložiti.
Za sve se informacije možete obratiti i na broj telefona 043 485 063