Objavljeno: 27/03/2018

Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Grubišnoga Polja

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Grubišnoga Polja:

Obavijest o upisu katastarskih čestica u Program

Obrazac zahtjeva – word     pdf