Objavljeno: 16/07/2014

UOSIGP će akcijom "Zajedno smo jači" upozoriti na zaštitu okoliša

Planirane su likovne radionice na kojima će zajedno crtati i slikati djeca i osobe s invaliditetom, djeca iz vrtića, školska djeca i volonteri

/slika/vijesti/2014/664_x_495/06_05_dan_otvorenih_vrata.jpg

Regionalna zaklada Zamah odobrila je financijsku podršku u iznosu od 13 tisuća kuna za provedbu akcije pod nazivom „Zajedno smo jači“. Tu je akciju Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje prijavila na natječaj „Naš doprinos zajednici“ kako bi ostavrila financijsku podršku za građanske akcije u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade prema Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnog društva u 2014. godini.
Planirane su likovne radionice na kojima će zajedno crtati i slikati djeca i osobe s invaliditetom, djeca iz vrtića, školska djeca i volonteri na temu skupljanja starog papira, zaštite okoliša i ozonskog omotača.-Likovni radovi će biti podloga za izradu plakata i letaka kojima ćemo informirati širu lokalnu zajednicu o obilježavanju Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača prigodnom akcijom sakupljanja starog papira-govore u Udruzi.
Akcija će se provoditi od srpnja do kraja rujna 2014.godine na području Grubišnoga Polja u suradnji s Dječjim vrtićem Tratinčica i Gradom Grubišno Polje,  a u planirane aktivnosti mogu se uključiti svi zainteresirani.(RGP)