Objavljeno: 11/10/2018

S 19. sjednice grubišnopoljskog Gradskog vijeća

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

U utorak je po 19. puta u ovom mandatu zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Među temama bili su Zaključci o prihvaćanju Izmjena i dopuna plana upisa djece u Dječji vrtić Tratinčica, te Kurikulum i Godišnjega plana i programa rada vrtića za ovu pedagošku godinu, koje je vijeće donijelo.
Vijeće je donijelo Zaključak o davanju suglasnosti Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za potpisivanje Ugovora za nabavku opreme. Riječ je o nabavci audio opreme vrijedne 180 956 kuna te projektora za kino vrijednoga 247 000 kuna u sklopu provedbe projekta digitalizacije kinodvorane CIK-a, koji ta gradska ustanova provodi uz sufinanciranje Ministarstva kulture i Grada Grubišnoga Polja.
Nadalje, dane su suglasnosti na 2. Izmjene i dopune Financijskih i Planova nabavke dugotrajne imovine Komunalca i Vodovoda za ovu godinu. Gradski su vijećnici dali suglasnost za provedbu ulaganja na području lokalne samouprave odnosno za Izgradnju kanalizacijskog kolektora naselja Poljani. Pod aktualnim satom pitanja vijećnika nije bilo.(RGP)