Objavljeno: 03/10/2014

Radovi na uređenju Poduzetničkog inkubatora napreduju prema planu

Zadnja faza uređenja je izrada fasade, planirana za proljeće, pojašnjava Zlatko Pavičić, voditelj inkubatora.

/slika/vijesti/2014/2014_10/664_x_495/10_03_inkubator.jpg

Radovi na uređenju prostora Poduzetničkoga inkubatora, koji su krenuli prije tjedan dana, dobro napreduju. Trenutno se izmjenjuje krovište, a već je polovica toga dijela radova obavljena.-Iduća faza je preuređene unutrašnjosti, podova i zidova, sa svim instalacijama i sanitarnim čvorom i stolarijom. Taj bi dio trebao biti gotov do 1. siječnja nagodinu, možda čak i ranije, a zadnja je faza izrada fasade, planirana za proljeće, što uvelike ovisi o vremenskim prilikama ili neprilikama-pojašnjava Zlatko Pavičić, voditelj inkubatora.
Podsjetimo, riječ je o projektu koji Grad Grubišno Polje provodi u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, vrijednom 959 000 kuna, pri čemu će 548 000 kuna sufinancirati Ministarstvo, a ostatak Grad. Taj je novac osim za uređenje zgrade namijenjen i financiranju rada voditelja projekta na 18 mjeseci, koji pojašnjava da je cilj Poduzetničkoga inkubatora okupljati poduzetnike, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i trgovačka društva.
-Naše je da s njima razradimo njihove ideje, napravimo poslovni plan, pomognemo pri osnivanju jednog od poduzetničkih subjekata i pomognemo pri radu-navodi Z. Pavičić. Osim toga tri ureda koji će biti uređeni, služit će upravo mladim poduzetnicima, kako bi prve dvije godine mogli poslovati bez plaćanja najma prostora, već će imati samo mjesečni trošak režija.(RGP)