Objavljeno: 22/11/2016

Pripremaju se projekti za uvrštavanje u proračunski plan za naredno razdoblje

Projekt dogradnje vrtića, kanalizacije, a u planu je i gradnja društvenoga doma u Grubišnom Polju

/slika/vijesti/2016/2016_11/2016_11_664_x_495/161122_vrtic_projekti.jpg

Kako se sve više bliži kraj godine, koji je vrijeme donošenja proračunskog plana za naredno razdoblje, Grubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh sa svojim pročelnicima redovito raspravlja o budućim projektima, te o pripremljenosti pojedinih investicija koje će se provoditi u narednoj godini. Naime, cilj što spremnije dočekali narednu godinu, pa stoga valja utvrditi u kojoj su fazi pojedini projekti.
-To se prije svega odnosi na kanalizaciju u Ulici kralja Zvonimira, te kanalizaciju i pješačku stazu uz prometnicu D5. Potom rekonstrukciju vodovodne magistralne mreže Grubišno Polje - Veliki Zdenci, te dokumentaciju pripremljenu za kandidiranje za mjere 7.4 i 7.2.2 Programa ruralnoga razvoja za projekt dogradnje vrtića i izgradnje ceste prema odlagalištu otpada-kaže gradonačelnik.
Pregovara se s Komunalcem oko dopunjavanja i opremanja reciklažnog dvorišta, koje je rezervirano za odvajanje korisnoga otpada, a u planovima je u komunalnoj zoni urediti i odlagalište građevinskoga otpada.
Za sada je još ostala dilema oko lokacije izgradnje društvenoga doma u Grubišnom Polju, za koji je projektno tehnička dokumentacija u izradi. Naime, u svim su naseljima mjesni domovi uređeni u skladu sa svim modernim normama, pa je namjera da jedan takav bude izgrađen i u Grubišnom Polju. Plan je izgradnje multifunkcionalnog doma koji bi mogao primiti između 100 i 150 posjetitelja.
Isprva je bilo planirano graditi ga u suradnji s romskom nacionalnom manjinom i sportskom zajednicom.-Romska je zajednica odustala, te ostaje utvrditi lokaciju.  Nekoliko je mogućih, no želimo da bude što bliže Ulici Stalovica, u kojoj živi veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine-kazao je gradonačelnik. Kao i u pitanju brojnih drugih, Grad će i u svezi s ovom investicijom, odnosno lokacijom za izgradnju doma, odluku donijeti u suglasju s predstavnicima Mjesnoga odbora Grubišnoga Polja.
Kada je u pitanju planiranje proračuna za narednu godinu, valja u njega uvrstiti i proračunske korisnike i njihove planove, o čemu je gradonačelnik razgovarao s čelnicima gradskih ustanova koje su proračunski korisnici poput Centara za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradska knjižnica Mato Lovra, Dječji vrtić Tratinčica i druge.(RGP)