Objavljeno: 07/08/2020

Potpisan ugovor koji će omogućiti sređivanje državnog poljoprivrednog zemljišta i usklađivanje podataka

Kao najpovoljniji ponuditelj s iznosom od 84.000 kuna bez PDV-a izabrana je tvrtka Topos d.o.o. iz Grubišnog Polja

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

Grad Grubišno Polje pokrenuo je postupak jednostavne nabave geodetskih usluga sređivanja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Grubišnoga Polja i to na području katastarskih općina: Dapčevica, Grbavac, Grubišno Polje, Mala Barna, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.
Predmet nabave obuhvaća sređivanje državnog poljoprivrednog zemljišta i usklađivanje podataka o površini, kulturi, vlasništvu, numeraciji i sl. kako bi se stvorio preduvjet za raspisivanje Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Grubišnoga Polja. Riječ je o 83 katastarske čestice ukupne površine 18,3 hektara.
Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 128.000 kuna bez PDV-a, dok je po završetku postupka jednostavne nabave kao najpovoljniji ponuditelj s ponuđenim iznosom od 84.000 kuna bez PDV-a izabrana tvrtka Topos d.o.o. iz Grubišnog Polja koju zastupa direktor Tomislav Sokolović i s kojim je 6. kolovoza 2020. zaključen Ugovor.
Rok za izvršenje ugovorenih usluga je tri mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.