Objavljeno: 11/08/2016

Počeli 5.3 milijuna kuna vrijedni radovi na rekonstrukciji vodosustava u G. Polju i V. Zdencima

Projektom će biti postignuta sigurnija opskrba pitkom vodom, te bolja kvaliteta vode-naglašava prvi čovjek grada Zlatko Mađeruh.

/slika/vijesti/2015/2015_02/2015_01_664_x_495/150219_vodotoranj.jpg

Ovoga tjedna su započeli radovi na velikom projektu na grubišnopoljskom vodosustavu. Riječ je o rekonstrukciji vodotornjeva i klornih stanica, opremanju dvaju novo iskopanih bunara pumpama i njihovu uređenju, te radovi na spajanju bunara s klornim stanicama. Opsežan projekt vrijedan je 5.3 milijuna kuna, koji će biti financiran iz Projekta EIB i CEB „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“, u kojemu će Grad Grubišno Polje sudjelovati s 10 posto.
-S dva nova bunara, revizijom starih, novim pumpama i klornim stanicama bit će postignuta veća sigurnost opskrbe pitkom vodom, te svakako veća kvaliteta vode -naglašava prvi čovjek grada Zlatko Mađeruh. Istovremeno, nadogradnjom sustava koji je već zastario smanjit će se potrošnja električne energije.
Time će ujedno biti stvoreni uvjeti da Grubišno Polje postane jedno od opskrbnih središta magistralnoga vodovoda Bjelovar - Daruvar.
U narednim fazama sa susjednim lokalnim samoupravama radit će se i na projektu izgradnje trafostanice i klorne stanice zajedno sa priključenjem spojem na magistralni vodovod. Istodobno, Grad Grubišno Polje i Hrvatske vode financirat će rekonstrukciju spojnog cjevovoda izvorišta Grubišno Polje – Veliki Zdenci.(RGP)