Objavljeno: 11/07/2018

Po 17. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće

Proračun je povećan za 1,15 milijuna i sada iznosi 48 350 000 kuna

/slika/vijesti/2018/2018_07/2018_07_664_x_495/180711_gradsko_vijece.jpg

Pitanjem uređenja pravoslavnog groblja u Velikoj Barni počeo je aktualni sat preksinoćnje sjednice grubišnopoljskog Gradskog vijeća. Direktor Ivan Vereš je i ovom prilikom ponovio da nije riječ ni o kakvom posebnom režimu za pravoslavno groblje, naglasivši da groblja za koju većina vlasnika grobnih mjesta ne plaćaju naknadu ne mogu biti održavana, bez obzira čije vjeroispovijesti bila. Postavljeno je i pitanje uređenja krova bivše zgrade pošte u Ivanovu Selu, na što je gradonačelnik Zlatko Mađeruh odgovorio kako je u proračunu za ovu godinu predviđen novac za obnovu krova te zgrade u koju je Grad, nakon što je iz privatnih objekata izbačen, dozvolio useljenje laktofriza za prihvat mlijeka. Jedna od tema aktualnog sata bila je i sudbina napuštenih privatnih i kuća u vlasništvu banaka. Prvi čovjek grada je pojasnio da je pitanje objekata u vlasništvu države već pokrenuto, te je riješeno prvih šest objekata, dok će se za rješavanje složenog pitanja privatnih napuštenih objekata Grad morati prvo opremiti aktima, a potom ojačati i stručne službe, jer bez upravnih postupaka rješavanje tih problema nije moguće.
Gradsko vijeće je donijelo i II izmjene i dopune gradskoga proračuna. Kako je pojasnila pročelnica za financije Jasminka Meheš, proračun se povećava za 1 150 000 kuna i poprima iznos od 48 350 000 kuna. Povećanje na prihodovnoj strani se odnosi na pomoć iz proračuna od 436 500 kuna, a riječ je o kapitalnoj pomoći Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, te pomoći Ministarstva za demografiju, socijalnu politiku i mlade. Za 200 000 kuna se povećava pozicija tekuće pomoći Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zbog proširenja javnih radova, a za 500 000 kuna porezni prihodi na ime fiskalnoga izravnanja. Po pitanju rashoda uvedena je nova aktivnost Energetska obnova dječjeg vrtića od 238 000 kuna, a riječ je o građevinskim radovima i nabavci igračaka, a tu je i povećanje investicije asfaltiranja Ulice hrvatskih branitelja na 607 000 kuna, potom korekcija zbog povećanja broja zaposlenih u javnim radovima u iznosu od 197 300 kuna, uređenje terase na Izletištu Bara za 25 000 kuna, te korekcije vezane uz Proizvodno poduzetnički inkubator. Predviđen je i novac za osnivanje Razvojne agencije koja će preuzeti dio poslova apliciranja i pripreme projekata.
Nakon preksinoćnje odluke Gradskoga vijeća Komunalac ima novoga direktora. Naime, Gradsko je vijeće dalo suglasnost na imenovanje Ivice Ahaca, dosadašnjega gradskog pročelnika za gospodarstvo direktorom Komunalca, kojega je na to mjesto imenovao Nadzorni odbor tvrtke.
Gradsko je vijeće dalo suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tratinčica, Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru, te pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja. Veliki dio točaka bio je posvećen Komunalcu i Vodovodu, pa su tako prihvaćena izvješća o stanju tih društava za prošlu godinu, njihova financijska izvješća, izvješća revizora te izvješća o radu Nadzornih odbora dviju gradskih tvrtki.
Vijećnici su donijeli Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za ovu godinu, te odabrali nekoliko najpovoljnijih ponuda u okviru provedenih sedam postupaka javne nabave. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – put u Trnavu u Velikim Zdencima, odabrana je ponuda B-projekta iz Trojstvenog Markovca vrijedna 132 300 kuna s PDV-om. Najpovoljnija ponude za nabavu školskih udžbenika te radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole I. N. Jemeršića Grubišno Polje bila je ona Školske knjige vrijedna 149 051,25, odnosno 144 280,56 kuna u slučaju radnih bilježnica. Kao najpovoljnije za sanaciju nerazvrstane ceste u Ulici hrvatskih branitelja, sanaciju nerazvrstane ceste u Ulici 30. svibnja 1990. u Malim Zdencima te izgradnju pješačko-biciklističke staze između ulica Josipa Kozarca i Terezije Bernadete Banje u Grubišnom Polju, odabrane su ponude Cesta d.d. Bjelovar. Vrijednost sanacije kolnika Ulice hrvatskih branitelja je 606 672,5 kuna, kolnika Ulice 30. svibnja 1990. godine 374 076,61 kuna, dok je ona za izgradnju pješačko-biciklističke staze vrijedna 612 214,63 kune s PDV-om. Gradsko je vijeće odabralo i najpovoljniju ponudu za građevinske radove na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Tratinčica u Velikim Zdencima. Riječ je o ponudi Građevinskog obrta Lagundžić vrijedna 166 213,80 kuna. Vijećnici su donijeli i Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za deficitarna zanimanja, te dali suglasnost za osnivanje založnoga prava na nekretnini u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, potrebnu tvrtki Enegija invest za ishođenje kredita kod poslovne banke. Na sjednici je donijeta i Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru, te je dana suglasnost na Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja. (RGP)