Objavljeno: 12/12/2018

Održana 24. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

/slika/vijesti/2018/2018_12/2018_12_664_x_495/181212_gradsko_vijece.jpg

Danas je po 24. puta u ovom mandatu, posljednji puta u ovoj godini, zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće te raspravljalo o novih 16 točaka dnevnoga reda. U okviru aktualnoga sata HSS-ova vijećnica Irena Cugovčan izrazila je zahvalu jer je prihvaćen njezin prijedlog te je u Poljanima postavljeno autobusno stajalište, kojim se najviše koriste učenici. Predsjednik vijeća Ivo Martinović rekao je kako će Grad i dalje obnavljati autobusna stajališta, poput onih u Velikoj Barni, Grbavcu, Munijama i drugim naseljima.
Više od polovice sjednice bilo je posvećeno gradskim tvrtkama Komunalcu i Vodovodu Grubišno Polje kojima je Gradsko vijeće skupština. Naime, Vijeće je u svojstvu skupštine društava donijelo Izmjene i dopune financijskih i planova nabave dugotrajne imovine tih dviju tvrtki za ovu, kao i Financijske planove i Planove nabave dugotrajne imovine Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje za slijedeću godinu. Vijeće je donijelo i zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, kao i odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada. Prihvatilo je isplatu kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje, te subvencije Radiju Grubišnom Polju, odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada, odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika iz radnog odnosa, te odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna.