Objavljeno: 14/06/2018

Očekuju se dobri rezultati državne mature

Državnu maturu u SŠ Bartola Kašića prijavili svi gimnazijalci i 23 od 24 tehničara za računalstvo

/slika/vijesti/2018/2018_05/2018_05_664_x_495/180522_norijada-2.jpg

Među 35 881 učenikom, koji su prijavili testove ovogodišnje mature je cijeli razred, odnosno 21 gimnazijalac te 23 od 24 tehničara za računalstvo grubišnopoljske Srednje škole Bartola Kašića. Obvezne predmete, hrvatski jezik, matematiku i strani jezik su prijavili svi. Matematiku je samo četvero tehničara za računalstvo te sedmero gimnazijalaca prijavilo A razinu, dok je s druge strane tek dvoje gimnazijalaca prijavilo B razinu hrvatskoga jezika, a tu razinu hrvatskoga jezika gotovo svi tehničari za računalstvo.
I u toj je školi kao na razini države fizika najbiraniji među izbornim predmetima, a slijede politika i gospodarstvo, te biologija i psihologija, kao najtraženiji predmeti za upis u pojedine studije. Prijavilo ih je nekoliko tehničara za računalstvo, te većinom gimnazijalci, nekolicina kojih je prijavila još i geografiju, kemiju i informatiku.
Profesorica savjetnica Blaženka Orct, školska koordinatorica državne mature i nastavnica matematike u toj školi kaže kako je tijekom cijele godine jedan sat tjedno bio rezerviran za pripreme za državnu maturu, a i tijekom zimskih i proljetnih praznika je škola maturantima, koji su to htjeli, omogućila pripreme za državnu maturu, pa očekuje dobre rezultate.(RGP)