Objavljeno: 29/11/2017

Kreće se u sankcioniranje onih koji prolaze kroz crveno svjetlo

Kazne su od dvije do 5 tisuća kuna za vozača koji se ne zaustavi na crveno svjetlo. 300 kuna za pješaka koji prijeđe zebru pod crvenim svjetlom.

/slika/vijesti/2017/2017_11/2017_11_664_x_495/171129_semafori_crveno.jpg

Budući da u posljednje vrijeme neki vozači ne poštuju svjetlosne znakove, odnosno ne zaustavljaju se na crveno svjetlo semafora postavljenih na dvjema lokacijama u Grubišnom  Polju, Grad Grubišno Polje i Policijska postaja Grubišno Polje dogovorili su pojačan nadzor poštuju li vozači svjetlosnu signalizaciju. Naime, cilj je nesavjesne vozače koji prolaze kroz crveno svjetlo odvratiti od te navike kojom ponajprije ugrožavaju druge sudionike prometa, a potom i sebe.
Nažalost, najveći poticaj nesavjesnim vozačima da poštuju prometne propise su kazne, koje su u slučaju prolaska kroz crveno svjetlo u rasponu od dvije do pet tisuća kuna. Potom je predviđena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca, a dodjeljuju se i dva negativna prekršajna boda. U grubišnopoljskoj policijskoj postaji ističu da je propisana i novčana kazna od 1000 kuna ako se vozač na obilježenom pješačkom prijelazu na kojemu se prometom upravlja svjetlima ne zaustavi da propusti pješake kojima je zeleno svjetlo. Ali i za pješake koji zebru prelaze suprotno svjetlosnim znakovima predviđena je novčana kazna i to u iznosu od 300 kuna.
Podsjetimo, Grad Grubišno Polje je inicirao postavljanje semafora u središtu grada upravo kako bi se na taj način povećala sigurnost u prometu, ponajviše školske djece pri prelasku ceste, a potom i ostalih sudionika prometa. Stoga PP Grubišno Polje apelira na sve sudionike u prometu na cesti, a posebno vozače da brzinu kretanja vozila prilagode uvjetima i stanju na cesti, te da poštuju prometna svjetla na semaforima. U narednom razdoblju policija će pojačano kontrolirati poštuju li vozači prometna svjetla na semaforima, te protiv prekršitelja poduzimati zakonom propisane mjere iz nadležnosti policije. Tijekom prosinca će pojačano nadzirati vožnju pod utjecajem opojnih sredstava, a posebno u vremenu od 11. do 17. prosinca, te 22. na 23. prosinca u vremenu od 21 do 5 sati.
Kako bi obilježavanje nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana proteklo uz što veći stupanj sigurnosti, odnosno uz što manje stradavanje u prometu na cesti, apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, priopćili su iz PP Grubišno Polje.(RGP)