Objavljeno: 16/10/2017

Javna tribina naziv "Zaštita od nasilja prema starijim osobama"

Javna tribina odražana je u organizaciji Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja

/slika/vijesti/2017/2017_10/2017_10_664_x_495/171016_centar_javna_tr.jpg

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja redovito prati sve što se u javnosti odnosi na stariju populaciju te u tom smislu organizira brojene aktivnosti. Tako je bilo i povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Naime, tim je povodom Centar održao javnu tribinu pod nazivom "Zaštita od nasilja prema starijim osobama".
Tribina je organizirana u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Bjelovar - Obiteljskim centrom iz Bjelovara. Na tribini su sudjelovale gerontodomaćice i korisnici Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Zlostavljanje starijih osoba označava svako ponašanje koje se odnosi na psihičko, tjelesno, seksualno, financijsko zlostavljanje i zanemarivanje. Starije osobe koje su žrtve nasilja ili zanemarivanja mogu osjećati sramotu i strah i ne priznati da njihovi bližnji loše postupaju s njima, pa je to strogo čuvana "obiteljska tajna". Također, neki mogu sebe kriviti za to što se događa, a neki se boje posljedica ako otkriju svoju situaciju te negativnog odnosa društva prema starijima, čulo se na tribini.
Od 1. siječnja 2018. godine starije osobe bi trebale biti snažnije zaštićene od obiteljskog nasilja. Naime, Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, po prvi puta će biti propisana posebna zaštita prema kojoj će zanemarivanje i zlostavljanje postati kažnjivo.(RGP;foto: Dijana Šeliš)