Objavljeno: 26/01/2017

Grubišnopoljska aplikacija studentima pokazana kao ogledni primjer

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je izrazio zadovoljstvo kvalitetom posla u postupcima kandidiranja pojedinih projekata

/slika/vijesti/2017/2017_01/2017_01_664_x_495/170126_projekti_studenti.jpg

Grubišnopoljsko Gradsko vijeće donijelo je Akcijski plan provođenja Strateškoga razvojnog programa grada za ovu godinu, te je prihvatilo izvješće provedenih aktivnosti toga programa u prošloj godini. Gradski pročelnik za gospodarstvo Ivica Ahac pojašnjava da je akcijski plan usklađenost projekata navedenih u Strateškom razvojnom programu s proračunom za 2016. godinu. Naime, riječ je o projektima koji su započeti u prošloj i ranijih godina i koji će se provlačiti i ubuduće.
Odgovarajući na vijećničko pitanje o procjenama u kojem će se opsegu taj program realizirati s obzirom na iskustva onoga u prošloj godini, Ahac je kazao da će to u najvećoj mjeri ovisiti o brojnosti javnih natječaja i javnih poziva europskih fondova i koliku će Grad Grubišno Polje imati prolaznost na njima. Velik je broj projekata pripremljen, te se u Gradu nadaju da će i dobiti zeleno svjetlo.
Predsjednik Gradskoga vijeća Ivo Martinović je pojasnio da se svakako pojedini projekti moraju planirati jer je to temelj dobivanja europskih sredstava, pa Grad u tom smislu mora biti pripravan.
Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je izrazio zadovoljstvo kvalitetom posla koji odrađuju pročelnici u postupcima kandidiranja pojedinih projekata.-Tu moram navesti jedan kuriozitet. Naime, načelnica jedne uprave, koja je predavač na fakultetu, aplikaciju Grubišnoga Polja pokazala je studentima kao primjer kako se priprema pojedini projekt, što govori da naši pročelnici rade izvanredan posao-kazao je gradonačelnik.(RGP)