Objavljeno: 11/06/2018

Gradsko vijeće prihvatilo Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Prema planu na području Grubišnoga Polja je 1616 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje ulazi u program raspolaganja

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

Grubišnopoljsko Gradsko vijeće na sjednici u petak prihvatilo je Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Plan govori da je na području Grubišnoga Polja 1616 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje može ići u program raspolaganja. Od toga je trenutno 175 hektara u dugogodišnjem zakupu, 280 hektara na privremenom korištenju, dok je 522 hektara prodano, a riječ je o ugovorima koji još nisu otplaćeni. Prema novom planu za jednokratnu prodaju će se naći 389 hektara, odnosno 24 posto ukupne površine, za zakup je predviđeno 1208 hektara, ili 75 posto ukupno državnog zemljišta, a jedan posto ili 16 hektara određeno je za ostale namjene. Zakonom je određeno da u prodaju ne mogu ići katastarske čestice veće od 10 hektara, dok je maksimalna površina za zakup do 50 hektara. Inače, na području grada je ukupno 26 977 hektara zemljišta od čega je 52 posto poljoprivredno zemljište, 44 posto šume, te 4 posto ostaloga, poput građevinskih površina, prometnica, vodotoka i sličnog. A od 14 180 hektara poljoprivrednog zemljišta 60 posto je evidentirano u upisniku kroz ARKOD sustav.
Vijeće je prihvatilo i godišnji financijski izvještaj Radija Grubišnoga Polja za prošlu godinu, kao i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prošlu godinu. Kako je navedeno ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 19 286 748 kuna, a ukupni rashodi 21 121 804  kuna. Prenesen je višak prihoda iz 2016 godine u iznosu od 301 259 kuna. Tijekom proračunske godine je ostvaren manjak koji treba pokriti u narednom razdoblju  u iznosu od 1 533 796 kuna. Vijeće je donijelo i odluku o utvrđivanju i raspodjeli rezultata, te pokriću manjka Proračuna Grada za 2017. godinu. 
Vijeće je odlučilo posao provedbe II Faze projekta implementacije energetski učinkovite led javne rasvjete na području grada nakon provedene javne nabave povjeriti tvrtki Elmo, i to za 623 875 kuna s PDV-om, dok je posao sanacije propusta Injatica od tri pristigle valjane ponude povjerilo Hidroregulaciji, koja će taj posao obaviti za 127 716,16 kuna s PDV-om.
Gradsko vijeće je donijelo i Planu zaštite od požara.