Objavljeno: 12/05/2014

Službenik za informiranje


Na temelju odredbi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) službenik za informiranje je Zlatko Mađeruh.

Tel: 043/448-202
Fax: 043/485-496
E-mail: zlatko@grubisnopolje.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Grubišnom Polju sukladno Katalogu informacija Grada Grubišnoga Polja.  Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete:

poslati na adresu Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, 43 290 Grubišno Polje

ili poslati na broj faxa: 043/485-496

ili donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Grada, radnim danom od 7 do 15 sati.

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Katalog informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu: PDF  DOC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: PDF  DOC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu: PDF