Objavljeno: 13/02/2015

Grad Grubišno Polje pridružuje se oprostu dugovanja blokiranim građanima

Smatra se da će sukladno kriterijima u konačnici mogućnosti otpisa dugova od strane Grada iskoristiti vrlo malo naših sugrađana

/slika/vijesti/2015/2015_02/2015_01_664_x_495/150213_kolegij.jpg

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je donio odluku o pristupanju Grada Sporazumu za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Time će se i Grubišno Polje pridružiti oprostu dugova. Gradonačelnik je pojasnio da je Grad i do sada kroz socijalni program jednokratnih pomoći puno puta osiguravao da pojedini građani ne dospiju u blokadu. Riječ je o građanima, korisnicima tih mjera, koji moraju ispunjavati dva kriterija.-Otpis dugova se u prvom dijelu odnosi na korisnike jedne od slijedećih naknada iz sustava socijalne skrbi: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne  invalidnine, a drugi kriterij je za građane čija primanja u tri mjeseca prethodeća podnošenju zahtjeva ako su samci ne prelaze 2500 kuna, odnosno 1250 kuna po članu kućanstva. S tim da u vlasništvu ne smiju imati drugu nekretninu osim one u kojoj žive i neku drugu nekretninu koju bi mogli prodati u svrhu podmirenja duga bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, te da nemaju oročena sredstva, štednju i drugo- kazala je Jasminka Meheš, gradska pročelnica za financije i javne prihode.
Da bi iskoristili mogućnost otpisa dugova sukladno sporazumu, građani isto tako moraju ispuniti uvjet da im je račun blokiran dulje od 360 dana ili su evidentirani u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dulje od 360 dana  do 30. rujna 2014. godine- kaže pročelnica. Smatra da će sukladno kriterijima u konačnici mogućnosti otpisa dugova od strane Grada iskoristiti vrlo malo naših sugrađana, jer se radi o svega desetak nenaplaćenih ovrha po tim kriterijima.
Među ostalim temama današnje sjednice Stalno stalnog stručnog kolegija gradonačelnika bila je rasprava o nastavku rada Stanice za tehnički pregled vozila i izvješće o podjeli Komunalca radi izdvajanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Odlučivalo se i o obilježavanju dana civilne zaštite za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u Grubišnom Polju, koje će biti održano 2. ožujka, a na sjednici kolegija je podnijeto i izvješće o izgradnji retencijskog bazena u Grubišnom Polju, te rekonstrukciji vodoposkrbnog sustava u Grubišnom Polju i Velikim Zdencima. Gradonačelnik je uz pomoć kolegija donio i nekoliko odluka o kojima će konačnu riječ dati Gradsko vijeće na svojoj slijedećoj sjednici.(RGP)