Objavljeno: 02/05/2014

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Klasa:330-01/11-02/01, Urbroj:5030106-11-2) od 17. ožujka 2011. godine, koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacija u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Grad Grubišno Polje iskazuje podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršavanja za 2010. godinu.

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, 1. izmjene

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu - I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o javnoj nabavi